Kalender

{CALENDAR}

 • Pelindung Koor Ancilla Domini

  Maria dikandung tanpa noda

  Teladan Anggota Koor Ancilla Domini

  St. Yosef

  Pelindung Website Ancilla Domini

  St. Fransiskus dari Assisi

  Santo Pelindung Internet

  St. Isidorus dari Seville