Susunan Kepengurusan

Koordinator Umum Tahun Kepengurusan
2004 – 2005 detail..
2005 – 2006 detail..
2006 – 2007 detail..
2007 – 2008 detail..
2008 – 2009 detail..
2009 – 2010 detail..
2010 – 2011 detail..
2011 – 2012 detail..
2012 – 2013 detail..
2013 – 2014 detail..
 • Pelindung Koor Ancilla Domini

  Maria dikandung tanpa noda

  Teladan Anggota Koor Ancilla Domini

  St. Yosef

  Pelindung Website Ancilla Domini

  St. Fransiskus dari Assisi

  Santo Pelindung Internet

  St. Isidorus dari Seville